102c66222499e1a7f07d0ba41107b11b

ספר
המדריך הביתי למגע של קסם בכפות רגלכם

אתם אוהבים מגע? אחרים אוהבים את מגע כפות ידיכם?
רוצים לכוון את המגע שלכם כך שזה גם יפתור באותה הזדמנות כמה וכמה בעיות על הדרך?

חוק המשיכה - אמנות יצירת המציאות הרצויה © כל הזכויות שמורות