חוק המשיכה - אמנות יצירת המציאות הרצויה

כניסה למערכת הניהול

המרבה לחשוש ימעט לעשות

~ פרידריך שילר ~